INFORMACJA RODO dla rolników
 
25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych").
 
W związku z tym chcielibyśmy poinformować  Rolników którzy dostarczają lub dostarczali mleko do  „Bielmlek” Spółdzielnia Mleczarska,  o przetwarzaniu danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.
 
Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem danych Rolników  jest „Bielmlek” Spółdzielnia Mleczarska z siedzibą w Bielsku Podlaskim, ul. Wojska Polskiego 52, 17-100 Bielsk Podlaski
 
O jakich danych jest mowa?
Chodzi o dane osobowe: Imię, Nazwisko, numer NIP, PESEL, REGON, adres zamieszkania, adres gospodarstwa,  numer gospodarstwa, numer rachunku bankowego, numer i seria dokumentu tożsamości, telefon a także dane o ilości oraz jakości skupowanego mleka.
 
Dlaczego przetwarzamy dane Rolników?
Przetwarzamy te dane w celach między innymi aby:
Realizować proces skupu mleka od Rolników do „BIELMLEK” S.M.;
Naliczać wypłatę za mleko oraz wystawiać dokumenty: paski wypłaty, faktury, zaświadczenia itp.  oraz przechowywać je przez okres określony ustawą;
Realizować rozsyłanie informacji elektronicznej w formie wiadomości SMS na telefon komórkowy na podstawie wyrażonej pisemnej zgody.

Komu możemy przekazać dane?
Zgodnie z obowiązującym prawem  dane Rolników możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym dane tj. Zus, Urząd Skarbowy, Sąd, Komornik, Agencja Rynku Rolnego, Banki, Kancelarie prawne.
 
Jak długo będą przetwarzane dane osobowe?
Dane  osobowe  rolników  zależności  od  podstawy  prawnej  przechowywane   będą  przez  czas obowiązywania umowy zawartej, a także po jej zakończeniu w celach:
Dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
Wykonania  obowiązków  wynikających  z  przepisów  prawa,  w  tym  w  szczególności podatkowych i rachunkowych,
Maksymalnie przez okres 20 lat od dnia zakończenia wykonania umowy, w celach wydawania zaświadczeń o ilości i wartości  skupionego mleka na prośbę rolnika lub urzędów, w szczególności sądów oraz komorników.
·       Do momentu wycofania zgody
 
Jakie są prawa w stosunku do danych Rolników?
Każdy z Rolników ma prawo  między innymi  do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Można także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw, wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, zaistnieją przesłanki, że przetwarzanie  danych osobowych Rolnika narusza przepisy prawa.
 
Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych Rolników?
Każde przetwarzanie danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podanie przez Rolnika danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i jej realizacji polegającej na skupie mleka oraz rozliczeń za skupiony surowiec.
 
Copyright ©2017 "Bielmlek" Spółdzielnia Mleczarska, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 11347